ส เต็ ป บอล 99。 วิธีไขว้บอล ส เต็ ป 4 บอลสเต็ปไขว้ คือ การลดโอกาสการเสียเงิน

10929 : [5460]• 10932 : [4287]• 10928 : [4524]• 10934 : [8172]• 10930 : [9381]• 10935 : [1092]• 10919 : [10182]• 10931 : [8214]• 10936 : [1464]• 10938 : [1794]• 10926 : [7398]• 10925 : [3696]• 10921 : [3654]• 10923 : [9378]• 10937 : [1374]• 10933 : [5874]• 10922 : [8061]• 10924 : [4026]• 10927 : [8397]• 10920 : [4182]•。 。 。

7

。 。 。

20

。 。

5

。 。 。

。 。 。

11

。 。 。

18